the Dukes of Hazzard (sumber allocine.fr)

the Dukes of Hazzard (sumber allocine.fr)

the Dukes of Hazzard (sumber : allocine.fr)
General Lee, Dodge Charger kesayangan Bo dan Luke duke (sumber : hotrod.com)