genangan air dengan mudah akan mengurangi traksi ban (vehicletire.blogspot.com)

genangan air dengan mudah akan mengurangi traksi ban (vehicletire.blogspot.com)