1466993226_daihatsu-sigra

1466993226_daihatsu-sigra

Gambar atas Daihatsu Sigra, bawah Datsun GO+ Panca. Bagaimana, mirip tidak? (Foto: Ototaiment)
Desain dasbor masing-masing tipe Daihatsu Sigra (Foto: Otomotifnet)